Έντονη ανησυχία από το πρόβλημα της βρουκέλλωσης

Αριθμός πρωτ: 7966
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονη ανησυχία από το πρόβλημα της βρουκέλλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά το 33ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ενδημεί η ζωονόσος βρουκέλωσης (μελιταίος πυρετός).
Επειδή η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα μέλος της Ε.Ε., η οποία περιλαμβάνεται στο διεθνή κατάλογο με τις 30 ενδημικότερες χώρες στον κόσμο στη βρουκέλλωση, που είναι συνηθέστερη παγκόσμια ζωο-ανθρωπονόσος.
Επειδή νέες εστίες της νόσου εμφανίζονται ανά την υφήλιο και ταυτόχρονα η νόσος επανακάμπτει στον αναπτυγμένο κόσμο, μέσω της τουριστικής ή μεταναστευτικής μετακίνησης πληθυσμών και της διεθνούς διακίνησης μολυσμένων ζώων ή τροφών.
Επειδή η Ελλάδα επωμίζεται όλες τις αρνητικές επιπτώσεις με αποτέλεσμα την εξάπλωση και την επιμονή της βρουκέλλωσης από τις καταστάσεις που επικρατούν στις γειτονικές μας χώρες, όπως οι παράνομες εισαγωγές αμνοεριφίων, γειτνίαση με ενδημικότατες χώρες όπως Αλβανία και ΠΓΔΜ, μετακίνηση εργατικού δυναμικού στα Βαλκάνια και στην απουσία επαρκούς ιατρικού και κτηνιατρικού δικτύου πρόληψης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σοβαρό πρόβλημα της ζωονόσου βρουκέλλωσης στη χώρα μας, αφού τα ελλιπή μέτρα από την πλευρά της Πολιτείας και οι συγκυρίες που επικρατούν στις γειτονικές μας χώρες έχουν φέρει την Ελλάδα να είναι μέσα στις ενδημικότερες χώρες στον κόσμο στην βρουκέλλωση και η μοναδική μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης