Έντονη ανησυχία εργαζομένων για το μέλλον του προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης «Ψυχαργώς»

Αριθμός πρωτ: 6054
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Έντονη ανησυχία εργαζομένων για το μέλλον του προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης «Ψυχαργώς».

Είχα επισημάνει με την 2791/05-01-07 Ερώτησή μου τον κίνδυνο να σταματήσει το πρόγραμμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που υλοποιείται στη χώρα μας πάνω από εικοσαετία, μετά τη συστηματική απαξίωσή του από την Κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια.
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Ψυχαργώς» καταγγέλλουν ότι το μέλλον και η τύχη των ψυχικά ασθενών που βρίσκονται σε ξενώνες και οικοτροφεία αποασυλοποίησης είναι τουλάχιστον αβέβαιο, αφού παρά τις επανειλημμένες ενέργειές τους, καμία επίσημη πρόταση ως τώρα δεν έχει γίνει για την οριστική επίλυση θεσμικών, διαχειριστικών και κυρίως των χρηματοδοτικών προβλημάτων.
Το Υπουργείο αντί να επιλύει τα υφιστάμενα προβλήματα, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, εξαπολύει ανεπίτρεπτες κατηγορίες κατά του προγράμματος «Ψυχαργώς» ενώ αντιπρότεινε ως πηγή χρηματοδότησης των μονάδων, που υλοποιούν την Εθνική Πολιτική για την Ψυχική Μεταρρύθμιση, την εξεύρεση χορηγιών.
Επειδή μέχρι στιγμής έχει προβλεφθεί μόνο το 35% του προϋπολογισμού των δομών για το 2007, ενώ το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται να καλύψει το σύνολο της δαπάνης του Προγράμματος.
Επειδή 2.000 ψυχικά ασθενείς, 4.000 άτομα ωφελούμενα από το πρόγραμμα στην κοινότητα και 2.000 εργαζόμενοι απαιτούν την άμεση επίλυση των προβλημάτων που μοιραία οδηγούν τους ψυχικά ασθενείς πίσω στα ψυχιατρεία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί στην άμεση κάλυψη του συνόλου της δαπάνης λειτουργίας του προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας «Ψυχαργώς», προκειμένου να συνεχιστεί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση της χώρας και η γενικότερη ολοκλήρωση του σχεδίου αποασυλοποίησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης