Έντονη αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας για τις ανακρίβειες του Υπουργείου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση

Αριθμός πρωτ: 13122
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Έντονη αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας για τις ανακρίβειες του Υπουργείου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση.

Την έντονη αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους του νομού Ηρακλείου, προκάλεσε η απάντηση του Υπουργείου στην 10637/16-11-08 Ερώτησή μου, σχετικά με την οικονομική του ενίσχυση.
Στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «Ο προαναφερόμενος φορέας έχει κατ’ επανάληψη επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα από το 2004 μέχρι και το 2007 έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 250.000 ευρώ. Για το 2008 , η οικονομική ενίσχυση του Μουσείου ανέρχεται στο ποσό των 36.732,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με το ποσό των 5.000 ευρώ , από χρηματοδοτήσεις του Ειδικού Λογαριασμού».
Επειδή στην επιστολή των εκπροσώπων του Μουσείου αναφέρεται ότι η απάντηση περιέχει ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες και υπάρχει μεγάλη απόκλιση των αναφερομένων σε σχέση με τις πραγματικές οικονομικές ενισχύσεις στο Ίδρυμα.
Επειδή ως γνωστόν, το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, αποτελεί ένα σπουδαίας σημασίας Κοινωφελές Ίδρυμα, καθώς διεξάγει την εθνογραφική μελέτη της κρητικής υπαίθρου με σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, αλλά και είναι το παραγωγικότερο εθνογραφικό συγκρότημα της χώρας, σε έρευνες πεδίου και δημοσιεύσεις.
Επειδή η ελλιπής χρηματοδότηση από το Υπ.Πολιτισμού, καθιστά αδύνατη την υλοποίηση της ερευνητικής και εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να δώσει εντολή να διευκρινιστούν τα ακριβή ποσά των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί στο Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας , καθώς όπως επισημαίνεται το μέγεθος της απόκλισης είναι τεράστιο και εκτός πραγματικότητας.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους Ηρακλείου, για να μπορέσει να συντηρήσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και να συνεχίσει το πλούσιο ερευνητικό και επιστημονικό του έργο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης