Έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλέιου για τον αποκλεισμό εκπροσώπων του κλάδου τους στα όργανα διοίκησης του νέου τους ταμείου (Ε.Τ.Α.Α.)

Αριθμός πρωτ: 10536
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Έντονη διαμαρτυρία του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλέιου για τον αποκλεισμό εκπροσώπων του κλάδου τους στα όργανα διοίκησης του νέου τους ταμείου (Ε.Τ.Α.Α.).

Με την 8512/20-10-08 Ερώτηση μου είχα επισημάνει την έντονη αγανάκτηση των μελών του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων ΄Έργων Ηρακλείου σχετικά με την πρωτοφανή, όπως χαρακτηριστικά επισήμαιναν απόφαση του Υπουργείου, για τον αποκλεισμό εκπροσώπων του κλάδου τους από τα όργανα διοίκησης του νέου τους ταμείου που έχει συγκροτηθεί, (Ε.Τ.Α.Α.)
Επειδή η απάντηση του Υπουργείου δεν καλύπτει σε καμιά περίπτωση τα μέλη του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων καθώς , όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν με έγγραφο τους:
«- Το Υπουργείο επικαλείται το κοινό έγγραφο των Οργανώσεων που αφορά μόνο την μονήρη εκπροσώπηση όλων των Οργανώσεων στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.
– Αποσιωπά εντελώς το αποφασιστικό , για τη λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ , Διοικητικό όργανο του ΕΤΑΑ που είναι η Διοικούσα Επιτροπή των Μηχανικών και στο οποίο υπάρχει πολυμελές εκπροσώπηση των Μηχανικών.
– Δεν δίνει καμιά εξήγηση γιατί στην Διοικούσα Επιτροπή των Μηχανικών επέλεξε εκπρόσωπο μιας Οργάνωσης , υποδειχθέντα για θέση αναπληρωματικού, σε θέση τακτικού, ενέργεια δεοντολογικά άδικη και θεσμικά παράνομη».
Για τους λόγους αυτούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην ανάκληση της απόφασης αποκλεισμού των εκπροσώπων του κλάδου των Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων από τα όργανα διοίκησης του νέου τους ταμείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης