Έξαρση των παράνομων εισαγωγών φυτοφαρμάκων

Αριθμός πρωτ: 732
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Έξαρση των παράνομων εισαγωγών φυτοφαρμάκων.

Έξαρση παρουσιάζει το φαινόμενο της παράνομης εισαγωγής φυτοφαρμάκων και της παράνομης διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη χώρα μας.
Και παλαιότερα είχα επισημάνει τις καταγγελίες του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) για περιπτώσεις παράνομων εισαγωγών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, από την Τουρκία και τη Βουλγαρία, καθώς και για τη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά που εισάγονται μεν από χώρες της Ε.Ε., χωρίς όμως να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (96504/7-6-2000), γεγονός που συνεπάγεται και το παράνομο της διαδικασίας.
Επειδή σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το μερίδιο της αγοράς που χάνουν οι νόμιμες πωλήσεις φυτοφαρμάκων από τις παράνομες προσεγγίζει κατά μέσο όρο το 5%, ενώ σε ορισμένες περιοχές αγγίζει και το 20%.
Επειδή οι κίνδυνοι για τους αγρότες, τους καταναλωτές, αλλά και για τη φήμη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, είναι πολύ σοβαροί, αφού κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη σύσταση των συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά ούτε και την ενδεδειγμένη χρήση τους, με δεδομένο ότι οι οδηγίες χρήσης δεν είναι στα ελληνικά.
Επειδή αν και η συχνότητα του φαινομένου διαρκώς εντείνεται τα τελευταία δύο χρόνια, εν τούτοις δεν έχουν γίνει ουσιαστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των παράνομων εισαγωγών,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν μέτρα για την ανακοπή των παράνομων εισαγωγών φυτοφαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία αλλά και να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης