Έργο «Ναυτίλος» σε 11 λιμάνια της χώρας

Αριθμός πρωτ: 2355
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Έργο «Ναυτίλος» σε 11 λιμάνια της χώρας.

Ο «Ναυτίλος», ως γνωστόν, αποτελεί έργο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης του επιβατικού κοινού αλλά και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 11 λιμανιών της χώρας, μεταξύ των οποίων και του Ηρακλείου.
Πρόσφατα, μάλιστα, κατακυρώθηκε από το ΥΕΝ σε γνωστή κοινοπραξία με σχετική απόφαση κατακύρωσης την με αρ.πρωτ. 5321.4/31/2009 – 13/02/2009.
Επειδή, η κοινοπραξία με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύμβασης, και αναμένει την σχετική πρόσκληση και την συνακόλουθη κατάρτιση από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή της δημόσιας ανακοίνωσης για τις λεπτομέρειες της υλοποίησης του έργου.
Επειδή, με την ίδια ανακοίνωση, δίνεται η εντύπωση ότι η εν λόγω κοινοπραξία θεωρεί εαυτόν τον πλέον ειδικό για την υλοποίηση του έργου αλλά και όψιμους «πολέμιους» του έργου όσους είναι αντίθετοι σ’αυτό, προτάσσοντας μάλιστα το δημόσιο συμφέρον ως υπέρτερο όλων των ιδιωτικών συμφερόντων.
Επειδή, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που χρηματοδοτείται από το Γ΄ΚΠΣ-ΚΤΠ σε ποσοστό 75%, ύψους 8,4 εκ. ευρώ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί εντός του 2009.
Επειδή, αυτή η καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης δημιουργεί ερωτηματικά για την ανάθεση και εν γένει την υλοποίηση του έργου ώστε να υπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Για ποιούς λόγους εκκρεμεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το έργο «Ναυτίλος» που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος ενημέρωσης του επιβατικού κοινού των λιμανιών και αν προτίθεται και πότε να υπογράψει τη σύμβαση.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης