Έχει δρομολογηθεί επιχορηγηση 70.000 ευρώ για το ΕΑΚΗ.


7/12/2011

Έχει δρομολογηθεί επιχορηγηση 70.000 ευρώ για το ΕΑΚΗ.

Σε απάντηση Αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου Ηρακλείου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.Νικητιάδης αναφέρει ότι “μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, ο προϋπολογισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπέστη περικοπές ύψους περίπου 50% και συγκεκριμένα στους κωδικούς για τις μεταβιβαστικές πληρωμές, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ροή των εκταμιεύσεων στο 100% των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των αθλητικών κέντρων.
Ειδικότερα για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, έχει δρομολογηθεί απόφαση επιχορήγησης 70.000 ευρώ και ήδη έχουμε υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αίτημα εγγραφής νέας πίστωσης στον κωδικό αθλητικών κέντρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και άμεσων αναγκών λειτουργίας και αναμένουμε τη σχετική απάντηση”.