Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Μεσαρά

Αριθμός πρωτ: 5083
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Μεσαρά.

Την επιτακτική ανάγκη ίδρυσης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Μεσαρά επισημαίνουν αιρετά μέλη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) Κρήτης.
Στη Μεσαρά λειτουργούν τόσο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, Σχολείο Κωφών και Βαρήκονων, όσο και τμήματα ένταξης σε αρκετά Δημοτικά Σχολεία, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν μαθητές που θα μπορούσαν να φοιτήσουν στο ΕΕΕΕΚ.
Στους αποφοίτους του ΕΕΕΕΚ κατοχυρώνονται επαγγελματικά δικαιώματα, με τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου, με δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο.
Επειδή η δημιουργία ΕΕΕΕΚ στη Μεσαρά κρίνεται αναγκαία καθώς υπάρχουν σήμερα παιδιά που μεταφέρονται στο Ηράκλειο προκειμένου να φοιτήσουν σε παρόμοιο σχολείο, ενώ υπάρχουν και μαθητές που λόγω της απόστασης δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους.
Επειδή το ΕΕΕΕΚ Μεσαράς θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τις γειτονικές περιοχές του νότιου Ρεθύμνου, όπου επίσης δεν υπάρχει ανάλογο σχολείο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Μεσαρά, καθώς και στη στελέχωσή του με το προβλεπόμενο προσωπικό, προκειμένου να υπάρχει διέξοδος και η δυνατότητα να καταρτιστούν επαγγελματικά τα παιδιά που αποφοιτούν από τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης στη Μεσαρά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ