Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 10483
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου.

Με την 9310/4-11-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την αναγκαιότητα δημιουργίας Εσπερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου, καθώς ο Δήμος Τυμπακίου επανέφερε το ζήτημα, με νέα αίτηση προς τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή με τη δημιουργία δεύτερης ευκαιρίας σε όσους πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου.
Ωστόσο, στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «Το ΥΠΕΠΘ, όπως κάθε χρόνο, απέστειλε εγκύκλιο στις Δ/νσεις Β/βαθμιας Εκπαίδευσης με την οποία ζητά, μέχρι 30-11-2008, να δοθούν προτάσεις-εισηγήσεις σχετικά με ιδρύσεις, καταργήσεις συγχωνεύσεις κλπ σχολικών μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος (2009-2010)», ενώ «Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, απαιτείται η συνεργασία των στελεχών της εκπαίδευσης και των τοπικών κοινωνιών. Κατόπιν αυτών, αναμένεται ότι για την ενδεχόμενη ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου στο Δήμο Τυμπακίου, θα ληφθούν υπόψη όλες οι εποικοδομητικές προτάσεις που θα υποβληθούν».
Επειδή ο Δήμος Τυμπακίου έχει καταθέσει πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου για τη δημιουργία εσπερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι, καθώς επίσης έχει προτείνει για τη στέγασή του ένα δημοτικό κτήριο με πέντε αίθουσες, όπου σήμερα γίνονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Επειδή η ΕΛΜΕ Ηρακλείου στηρίζει το αίτημα του Δήμου Τυμπακίου για την ίδρυση εσπερινού Γυμνασίου, πολύ περισσότερο δε που υπάρχει και διαθέσιμος χώρος για τη λειτουργία του.
Επειδή, με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής, το δικαίωμα για εκπαίδευση όλων των πολιτών κάθε ηλικίας και κυρίως η υποχρέωση της πολιτείας για περιορισμό του αναλφαβητισμού, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, πρέπει να καλυφθούν με την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Γυμνασίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να δημιουργηθεί Εσπερινό Γυμνάσιο στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου ώστε να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής να αποκτήσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση που έχουν στερηθεί για διάφορους λόγους

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης