Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Έκθεση Paasilinna) στο Ηράκλειο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 280
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Έκθεση Paasilinna) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (24-27/9/2007) αποφασίστηκε στα πλαίσια της συναπόφασης να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την προσθήκη στο όνομα και της λέξης «καινοτομία» και την επίκληση στο Συμβούλιο να συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο για το ύψος της χρηματοδότησης που θα λάβει το Ινστιτούτο.
Επειδή στο Ηράκλειο εδρεύει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και έχει ξεκινήσει η ανέγερση ξεχωριστού κτηρίου 6.000 τ.μ. για τη στέγασή του.
Επειδή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης είναι από τα πλέον φημισμένα στον κόσμο και μπορεί να συμβάλει στη διασύνδεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα.
Επειδή ήδη στο Ηράκλειο έχουν δημιουργηθεί υποδομές, όπως το Ευρωπαϊκό Σχολείο, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τα στελέχη του νέου Ευρωπαϊκού ινστιτούτου και ο χώρος εργασίας και διαμονής θεωρείται ιδανικός,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να θέσει θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ανάπτυξης ώστε η έδρα του νέου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου να έλθει στο Ηράκλειο, όπου το επιστημονικό περιβάλλον θα συνδράμει στη μεγαλύτερη απόδοσή του, σε συνδυασμό με την ύπαρξη των συναφών υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των στελεχών του Ινστιτούτου και των οικογενειών τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ