Ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου (Παρατηρητηρίου) Κλιματικής Αλλαγής για τη Μεσόγειο στο Ηράκλειο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 18577
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου (Παρατηρητηρίου) Κλιματικής Αλλαγής για τη Μεσόγειο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, αλλά και στην περιοχή της Μεσογείου, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός Κέντρου (Παρατηρητηρίου) Κλιματικής Αλλαγής με ευρωπαϊκή εμβέλεια που σκοπό θα έχει την παρακολούθηση και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Μάλιστα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, μετά και από σχετική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, μελετά την πρόταση ίδρυσης ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού Κέντρου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Επειδή ο νομός Ηρακλείου διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα που μπορούν να συνδράμουν στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου, ενώ και η γεωγραφική θέση της Κρήτης αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επειδή οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τη ζωή όλων μας και είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για αντιμετώπιση και ήπια προσαρμογή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης