Ίδρυση Ινστιτούτου Διαστημικής και Επίγειας Αστροφυσικής

Αριθμός πρωτ: 8949
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/4/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Ίδρυση Ινστιτούτου Διαστημικής και Επίγειας Αστροφυσικής.

Με ομόφωνη απόφασή του το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ολομέλεια της 29ης Νοεμβρίου 2007, δέχθηκε την πρόταση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για τη Δημιουργία Ινστιτούτου Διαστημικής και Επίγειας Αστροφυσικής (ΙΔΕΑ) στο ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.
Επειδή, υπάρχει επικαιροποιημένη (2010-2014) μελέτη σκοπιμότητας, οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη δαπανών, από τις οποίες προκύπτει ότι θα εισρεύσουν από Ευρωπαϊκά Προγράμματα κονδύλια ύψους τουλάχιστον 675.000 ευρώ αλλά και θα επιτευχθεί η αξιοποίηση επιστημόνων διεθνούς κύρους.
Επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια για την υλοποίηση αυτής της πρότασης η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει ωφέλεια για την Ελλάδα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση-πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας για την ίδρυση Ινστιτούτου Διαστημικής και Επίγειας Αστροφυσικής με σκοπό την αξιοποίηση υψηλού επιπέδου ερευνητών προς το συμφέρον της χώρας μας.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης