Ίδρυση Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης και Πιστοποίησης ζώων αναπαραγωγής

Αριθμός πρωτ: 605
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης και Πιστοποίησης ζώων αναπαραγωγής.

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ), είχε επισημάνει πριν από μήνες με επιστολή του ότι η εισαγωγή στην Κρήτη ξένων φυλών και η διασταύρωσή τους με τις ντόπιες φυλές, εκτός από τον κίνδυνο αφανισμού των ντόπιων φυλών, θέτει σε κίνδυνο αμφισβήτησης τόσο τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ΠΟΠ γαλακτοκομικών προϊόντων όσο και τη διαφορετικότητα της ποιότητας και της γεύσης των ντόπιων κτηνοτροφικών προϊόντων κρέατος και γάλακτος.
Όπως ζητάει ο ΣΕΚΝΗ, είναι αναγκαία η ίδρυση κέντρου γενετικής βελτίωσης στην Κρήτη, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τη Σχολή Ασωμάτων του ΕΘΙΑΓΕ στο Ρέθυμνο.
Επειδή σύμφωνα με τα σχέδια βελτίωσης στα οποία έχουν ενταχθεί οι νέοι κτηνοτρόφοι, πρέπει να αγοράσουν ζώα αναπαραγωγής που είναι πιστοποιημένα.
Επειδή η πρόσφατη μεταφορά της πλήρους εξυγιασμένης μονάδας εκτροφής προβάτων φυλής Χίου, από τη Θεσσαλονίκη στα Γιαννιτσά, είχε ως αποτέλεσμα την ανάμιξή τους με άλλα επιμολυσμένα ζώα και άρα την αχρήστευσή τους, ώστε να μεταφερθούν και στην Κρήτη.
Επειδή στην Κρήτη οι ντόπιες φυλές προβάτων έχουν πολύ καλή προσαρμοστικότητα και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Επειδή οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, στα πλαίσια των σχεδίων βελτίωσης, δεν μπορούν να εφοδιαστούν αυτά τα ζώα μέσω των προγραμμάτων και αναγκάζονται να εισαγάγουν ζώα άλλων φυλών με λιγότερα πλεονεκτήματα και μικρότερη προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον της Κρήτης, αφού μπορούν να εκτραφούν μόνο ενσταυλισμένα.
Επειδή στην 16620/23-3-09 Ερώτηση για το ίδιο θέμα δεν έχει δοθεί καμιά απάντηση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δοθούν στους κτηνοτρόφους πιστοποιημένα ζώα, είτε από τους υφιστάμενους σταθμούς αναπαραγωγής ζώων (παρά το γεγονός ότι αυτά δεν είναι πλήρως εγγυημένα), είτε από ντόπιες εκτροφές, όπου έχουν από μόνες τους βελτιώσει τα ζώα, μετά από έλεγχο επιστημονικής επιτροπής.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στην ίδρυση Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης και Πιστοποίησης ζώων αναπαραγωγής στην Κρήτη, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα επιμόλυνσης φυλών.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μανόλης Στρατάκης
Ηλίας Λαμπίρης