Ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις τηλεπικοινωνίες και κατάργηση του ENISA

Αριθμός πρωτ: 375/29
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/12/2007

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις τηλεπικοινωνίες και κατάργηση του ENISA.

Στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/11/07, έγινε δεκτή ομόφωνα η πρόταση της αρμόδιας Επιτρόπου κας Reding για την ίδρυση ενός νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις τηλεπικοινωνίες και η οριστική κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στις 14/3/2011, αφού οι αρμοδιότητες, τα μέσα και το προσωπικό του θα απορροφηθούν από το νέο Οργανισμό.
Όπως έγινε γνωστό, ο Επίτροπος της χώρας μας, με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης, διευκόλυνε την Επιτροπή να πάρει αυτή την απόφαση, χωρίς να προβάλει καμία δυσκολία, αλλά και χωρίς να διασφαλίσει την έδρα του νέου Οργανισμού, όπως έχει γίνει σε παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στη Βιέννη.
Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις εξελίξεις που προδιαγράφουν οι ειλημμένες αποφάσεις, η χώρα μας δεν θα πάρει την έδρα του νέου Οργανισμού, αφού στην καλύτερη περίπτωση η διεκδίκησή της και η άρνησή μας να συναινέσουμε σε ομόφωνη απόφαση θα επιτρέπει τη λειτουργία του νέου Οργανισμού στις Βρυξέλλες μέχρι να προκύψει ομοφωνία για την έδρα, δηλαδή τη λειτουργία του εκεί μόνιμα.
Επειδή υποψηφιότητα για την έδρα του νέου Οργανισμού έχουν ήδη υποβάλλει στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. η Γερμανία, η Γαλλία και η Φιλανδία, ενώ η Ελλάδα φαίνεται να απουσιάζει, αν και θα μπορούσε να διεκδικήσει την ενσωμάτωση των νέων αρμοδιοτήτων στον υφιστάμενο Οργανισμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Πρωθυπουργός:

Με ποιους χειρισμούς προτίθεται να διασφαλίσει για τη χώρα μας την έδρα του νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού, αφού ως χώρα θα διεκδικούμε να πάρουμε μια έδρα ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού, την οποία είχαμε και παραχωρήσαμε οικειοθελώς, όταν μάλιστα έχουμε δημιουργήσει με οικονομικό κόστος αρκετές από τις υποδομές που απαιτεί η λειτουργία του στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης