Ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις τηλεπικοινωνίες και κατάργηση του ENISA

Αριθμός πρωτ: 3392
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις τηλεπικοινωνίες και κατάργηση του ENISA.

Στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/11/07, έγινε δεκτή ομόφωνα η πρόταση της αρμόδιας Επιτρόπου κας Reding για την ίδρυση ενός νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις τηλεπικοινωνίες και η οριστική κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στις 14/3/2011, αφού οι αρμοδιότητες, τα μέσα και το προσωπικό του θα απορροφηθούν από το νέο Οργανισμό.
Όπως έγινε γνωστό, ο Επίτροπος της χώρας μας, με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης, διευκόλυνε την Επιτροπή να πάρει αυτή την απόφαση, χωρίς να προβάλει καμία δυσκολία, αλλά και χωρίς να διασφαλίσει την έδρα του νέου Οργανισμού, όπως έχει γίνει σε παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στη Βιέννη.
Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις εξελίξεις που προδιαγράφουν οι ειλημμένες αποφάσεις, η χώρα μας δεν θα πάρει την έδρα του νέου Οργανισμού, αφού στην καλύτερη περίπτωση η διεκδίκησή της και η άρνησή μας να συναινέσουμε στην ομόφωνη απόφαση που απαιτείται θα επιτρέπει τη λειτουργία του νέου Οργανισμού στις Βρυξέλλες, μέχρι να προκύψει ομοφωνία για την έδρα, δηλαδή τη λειτουργία του εκεί μόνιμα.
Επειδή υποψηφιότητα για την έδρα του νέου Οργανισμού έχουν ήδη υποβάλλει στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. η Γερμανία, η Γαλλία και η Φιλανδία, ενώ η Ελλάδα φαίνεται να απουσιάζει, αν και θα μπορούσε να διεκδικήσει την ενσωμάτωση των νέων αρμοδιοτήτων στον υφιστάμενο Οργανισμό.
Επειδή η ίδια ερώτηση έχει υποβληθεί επανειλημμένα ως Επίκαιρη προς τον κ. Πρωθυπουργό χωρίς ωστόσο να έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα, πράγμα που υποδηλώνει την ενοχή της Κυβέρνησης στους μέχρι σήμερα χειρισμούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποιους χειρισμούς προτίθεται να διασφαλίσει για τη χώρα μας την έδρα του νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού, αφού ως χώρα θα διεκδικούμε να πάρουμε την έδρα ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού, την οποία είχαμε και παραχωρήσαμε οικειοθελώς, όταν μάλιστα έχουμε δημιουργήσει με οικονομικό κόστος αρκετές από τις υποδομές που απαιτεί η λειτουργία του Οργανισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ