Ίδρυση νέου τύπου δημόσιου Ελληνικού σχολείου σε κέντρα του Ελληνισμού στην Ευρώπη

Αριθμός πρωτ: 11102
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση νέου τύπου δημόσιου Ελληνικού σχολείου σε κέντρα του Ελληνισμού στην Ευρώπη.

Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης κάνει λόγο για την ανάγκη ίδρυσης νέου τύπου δημόσιου Ελληνικού σχολείου από το νηπιαγωγείο μέχρι την Γ’ Λυκείου, με δίγλωσση διαπολιτιστική εκπαίδευση, Ελληνικά ως γλώσσα υποδοχής και Αγγλικά, στο πρότυπο των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα να λειτουργεί ως Ελληνικό πολιτιστικό Κέντρο.
Επειδή όπως επισημαίνεται από την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών στα κέντρα του Ελληνισμού της Ευρώπης και για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η ίδρυση αυτού του νέου τύπου δημόσιου Ελληνικού σχολείου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στην λήψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση νέου τύπου δημόσιου Ελληνικού σχολείου από το νηπιαγωγείο μέχρι την Γ’ Λυκείου, στα κέντρα του Ελληνισμού στην Ευρώπη, στο πρότυπο των ξένων σχολείων που λειτουργούν στη χώρα μας

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης