Ίδρυση Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων ζητούν οι Πρυτάνεις

Αριθμός πρωτ: 9734
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ Ίδρυση Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων ζητούν οι Πρυτάνεις.

Την ίδρυση Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (ΠΕΚ) ζήτησαν οι πρυτάνεις όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας στο πλαίσιο της 55ης Συνόδου τους που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο Ηρακλείου.
Η ίδρυση Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συντονίζουν τις ερευνητικές δομές, οι οποίες θα στοχεύουν, με την ανάπτυξη νέων μεγάλων θεματικών ερευνητικών υποδομών και καλύτερη αξιοποίηση και αύξηση του επιστημονικού δυναμικού, στην υψηλού επιπέδου έρευνα, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη.
Τα ΠΕΚ, σύμφωνα με τους πρυτάνεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά ισότιμο τρόπο με τα Κέντρα Έρευνας (ΕΚ), τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο νόμου περί έρευνας.
Στην ανακοίνωση των πρυτάνεων υποστηρίζεται ότι το νομοσχέδιο για την έρευνα δεν διασφαλίζει τις θεσμικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αποτελεσματικής έρευνας στα πανεπιστήμια ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζεται ο ρόλος τους.
Επειδή η πανεπιστημιακή έρευνα, αν και μεγάλη σε ποσοστό στη συνολική ερευνητική παραγωγή και ανάπτυξη της χώρας, είναι κατακερματισμένη, ασυντόνιστη, χωρίς αξιολόγηση και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, όπως επισημαίνεται.
Επειδή η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει τον τριπλό ρόλο του πανεπιστημίου στην εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία και να ενδυναμώσει τον κοινωνικό του ρόλο σε μια Ενωμένη Ευρώπη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να προβούν αφενός στην ίδρυση Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (ΠΕΚ), όπως ζήτησαν οι πρυτάνεις στο πλαίσιο της 55ης Συνόδου τους, και αφετέρου στην ισόρροπη ενίσχυση της έρευνας, όπου αυτή συντελείται, χωρίς την απομείωση της ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστημίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης