Ίδρυση παραρτήματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Φραγκφούρτη, σε συνεργασία με το ΣΑΕ Ευρώπης

Αριθμός πρωτ: 11148
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση παραρτήματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Φραγκφούρτη, σε συνεργασία με το ΣΑΕ Ευρώπης.

Την ανάγκη ίδρυσης παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στο πλαίσιο της αποκέντρωσής του, σε συνεργασία με το ΣΑΕ Ευρώπης , επισημαίνει η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, η οποία προτείνει τη Φραγκφούρτη ως έδρα του Πανεπιστημίου και μάλιστα στα γραφεία του ΣΑΕ Ευρώπης.
Επειδή η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου που βρίσκεται έξω από τα σύνορα της χώρας μας και για το λόγο αυτό προτείνει να υπάρξει ποσόστωση ύψους 3% των εισακτέων φοιτητών από Απόδημους Έλληνες της Ευρώπης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το ΣΑΕ Ευρώπης , με έδρα τη Φραγκφούρτη και τον καθορισμό ποσόστωσης ύψους 3% των εισακτέων φοιτητών να είναι από Απόδημους Έλληνες της Ευρώπης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης