Ίδρυση συγχρόνου Ινστιτούτου Νερού στην Κρήτη με διεθνή ή τουλάχιστον Μεσογειακή εμβέλεια

Αριθμός πρωτ: 8950
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/4/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
2) ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση συγχρόνου Ινστιτούτου Νερού στην Κρήτη με διεθνή ή τουλάχιστον Μεσογειακή εμβέλεια.

Πολλοί είναι οι φορείς που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί θετικά, για την προοπτική ιδρύσεως ενός Ινστιτούτου Νερού στην Κρήτη, με διεθνή εμβέλεια. Η ίδρυση του ινστιτούτου κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψιν μας τα εξής δεδομένα:
– Την κρισιμότητα των υδατικών πόρων στη χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
– Τις ιδιαιτερότητες της υδρολογίας και της υδρογεωλογίας του Κρητικού χώρου σε σχέση μ’ αυτές των Κεντρικών και Βόρειών Ευρωπαϊκών χωρών (μεσογειακό κλίμα, καρστικές πηγές, παράκτιοι υδροφορείς, κ. ά.).
-Τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές ομοιότητες με την υπόλοιπη νοτιοανατολική χώρα και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
– Την ανάγκη ανάπτυξης μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους και φιλικών στο περιβάλλον διαχειριστικών συστημάτων.
– Την μακραίωνη πολιτιστική παράδοση της Κρήτης στην ανάπτυξη έργων υδατικών πόρων που χαρακτηρίζονται για:
*Την προσαρμοστικότητα τους στο περιβάλλον και στις τοπικές συνθήκες (διαφοροποίηση ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες).
*Το σχεδιασμό και το χρόνο λειτουργίας τους.
*Την πρόβλεψη για μελλοντικές αυξημένες ανάγκες.
*Την ολοκληρωμένη διαχείριση και κυρίως την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης.
*Τη δυνατότητα συνδυασμού των αρχαίων πρακτικών με τα σύγχρονα μέσα και γνώσεις.
*Τον ασφαλή προσδιορισμό πιθανών επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών στους υδατικούς πόρους.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο ινστιτούτο στην ευρύτερη περιοχή και πολλοί φορείς έχουν τοποθετηθεί θετικά σε μια τέτοια προοπτική.
Επειδή υπάρχει πιθανότητα στήριξης από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Food & Agriculture Organization , o World Health Organization και ο Intergroup Water του Ευρωκοινοβουλίου.
Επειδή θα δοθεί στην χώρα μας η δυνατότητα εξαγωγής τεχνογνωσίας υδατικών πόρων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες για την ίδρυση ενός συγχρόνου Ινστιτούτου Νερού στην Κρήτη με διεθνή ή τουλάχιστον Μεσογειακή εμβέλεια.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (αρχείο pdf)