Ίδρυση ΤΕΙ στη Μεσαρά

Αριθμός πρωτ: 14187
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση ΤΕΙ στη Μεσαρά.

Με πρόσφατη επιστολή των οκτώ Δημάρχων της Μεσαράς του Νομού Ηρακλείου επισημαίνεται, εκτός από την ανάγκη δημιουργίας τμήματος ΤΕΙ στην περιοχή, το έλλειμμα υπευθυνότητας και η ασυνέχεια των πράξεων του Υπουργείου, καθώς ενώ η προηγούμενη πολιτική του ηγεσία, έκανε λόγο για την μη ύπαρξη δυνατότητας δημιουργίας νέων τμημάτων εν τούτοις πρόσφατα ανακοίνωσε την ίδρυση δεκατριών νέων τμημάτων ΤΕΙ και τριων ΑΕΙ.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην 7456/27-2-08 Ερώτησή μου σχετικά με το ζήτημα της ίδρυσης ΤΕΙ στη Μεσαρά, αναφέρεται ότι πρέπει να πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προυποθέσεις, οι οποίες ωστόσο υπάρχουν.
Επειδή υπάρχει η δηνατότητα ίδρυσης ΤΕΙ στην περιοχή της Μεσαράς καθώς όλοι οι φορείς της περιοχής και του νομού εκφράζουν τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση νέου τμήματος ΤΕΙ στην περιοχή της Μεσαράς του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης