Ίδρυση τμήματος εργοθεραπείας στο ΤΕΙ Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 9420
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

ΘΕΜΑ: Ίδρυση τμήματος εργοθεραπείας στο ΤΕΙ Κρήτης

Η αιφνιδιαστική και επιγραμματική ανακοίνωση της πρότασης του Συμβουλίου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέου τμήματος Εργοθεραπείας στην Κοζάνη έχει θορυβήσει το Σύλλογο Εργοθεραπευτών Κρήτης (ΣΕΚ), οι οποίοι κάνουν λόγο για επιλογή με κομματικά κριτήρια, καθώς και για εξυπηρέτηση φιλοδοξιών δημόσιων λειτουργών και πολιτικών παραγόντων της περιοχής.
Η δημιουργία ενός ακόμη τμήματος ΤΕΙ αποτελεί αίτημα δεκαετιών των επαγγελματιών εργοθεραπευτών, οι οποίοι μέχρι σήμερα υφίστανται τις συνέπειες από την τόσο μικρή παρουσία της ειδικότητας στη χώρα μας. Ωστόσο, μετά από επισταμένη μελέτη της πρότασης του ΤΕΙ Κοζάνης, ο Σύλλογος Εργοθεραπευτών Κρήτης καταλήγει στο συμπέρασμα πως η ειδικότητά τους αντιμετωπίζεται χωρίς την πρέπουσα σοβαρότητα, αφού το εν λόγω ΤΕΙ στην παρούσα φάση δεν εξασφαλίζει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις υλοποίησης αλλά και βιωσιμότητας του προτεινόμενου τμήματος Εργοθεραπείας. Επειδή στο κείμενο της πρότασης του ΤΕΙ Κοζάνης γίνεται φανερό πως οι συγγραφείς της δεν γνωρίζουν ούτε το γνωστικό-επιστημονικό αντικείμενο της Εργοθεραπείας, ούτε τον ρόλο της σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Επειδή υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη και πλήρης πρόταση από το ΤΕΙ Κρήτης για τη δημιουργία τμήματος Εργοθεραπείας, την οποία υποστηρίζουν οι κοινωνικοί φορείς της πόλης. Επειδή δεν έχει συνεκτιμηθεί η αντίστοιχη πρόταση του ΤΕΙ Κρήτης και δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν ο επαρκής αριθμός παραγόντων του εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού χώρου αλλά και οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός: 1) Αν προτίθεται να επικυρώσει την πρόταση του Συμβουλίου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για την ίδρυση του τμήματος εργοθεραπευτών μόνο στο ΤΕΙ Κοζάνης, καθώς η συγκεκριμένη πρόταση που έτυχε θετικής γνωμοδότησης, δεν στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη και στερείται εγκυρότητας, μελέτης και τεκμηρίωσης. 2) Αν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία τμήματος εργοθεραπείας στο ΤΕΙ Κρήτης, που σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, είναι απολύτως απαραίτητο .

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΑΠΑΝΤΗΣΗ