Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 6246
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης .

Την ίδρυση του πρώτου τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης σε πανελλαδικό επίπεδο διεκδικεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρόκειται για τμήμα αμιγώς τουριστικών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, το οποίο, παρά το ότι η Ελλάδα αποτελεί βασικό τουριστικό προορισμό, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.
Με την 5100/06-03-07 Ερώτησή μου επεσήμανα πως η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ελάχιστα αποτελεσματική και παρουσιάζει υστέρηση με βάση τον δείκτη ταξιδιωτικής και τουριστικής ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, αφού η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων μας κατατάσσει στην 55η θέση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Επειδή η Κρήτη διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και τις υποδομές για την ίδρυση και την επιτυχή λειτουργία Τουριστικής Σχολής.
Επειδή η Κρήτη προσφέρει ποικιλία μορφών τουρισμού, οι οποίες σπάνια συναντώνται όλες μαζί στο ίδιο μέρος.
Επειδή η Κρήτη κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε συνολικό αριθμό μονάδων, κλινών και αφίξεων, αφού υποδέχεται το 25% των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, ενώ ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 30% του Περιφερειακού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Επειδή κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με ειδικευμένα στελέχη ανώτατων πανεπιστημιακών σπουδών στον τουρισμό,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να ικανοποιήσουν το αίτημα τόσο της τοπικής πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του συνόλου της κοινής γνώμης της Κρήτης που ζητούν την ίδρυση και λειτουργία τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης