Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 4461
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης .

Με την 6246/27-3-07 Ερώτησή μου είχα ζητήσει την ίδρυση του πρώτου τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα αμιγώς τουριστικών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, το οποίο, παρά το ότι η Ελλάδα αποτελεί βασικό τουριστικό προορισμό, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι η ανάπτυξη στον τουρισμό πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές και συζητά νέες προτάσεις για την εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού, το δε Υπουργείο Παιδείας αφενός γνωστοποιεί τη βούλησή του για την ίδρυση τμήματος Τουρισμού σε Πανεπιστήμιο με συγγενή ή συναφή τμήματα, αφετέρου διερευνά τις δυνατότητες ίδρυσης τμήματος Τουρισμού μόνο στη Χαλκίδα, απορρίπτοντας, άγνωστο για ποιο λόγο, την άρτια πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επειδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπέβαλε αναθεωρημένη Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,στη Σχολή Διοίκησης και Πληροφορίας, (αρ. Πρωτ. Πρυ/ς: 391/4-12-07) προς έγκριση.
Επειδή η Κρήτη κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε συνολικό αριθμό μονάδων, κλινών και αφίξεων, αφού υποδέχεται το 25% των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, ενώ ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 30% του Περιφερειακού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει, η Κρήτη διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και τις υποδομές για την ίδρυση και την επιτυχή λειτουργία Τουριστικής Σχολής, ενώ προσφέρει και ποικιλία μορφών τουρισμού, οι οποίες σπάνια συναντώνται όλες μαζί στο ίδιο μέρος,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να ικανοποιήσουν το αίτημα τόσο της τοπικής πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του συνόλου της κοινής γνώμης της Κρήτης που ζητούν την ίδρυση και λειτουργία τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη Σχολή Διοίκησης και Πληροφορίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ