Αίτημα Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου για τροποποίηση Συμφωνίας μεταξύ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Αριθμός πρωτ: 2244
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αίτημα Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου για τροποποίηση Συμφωνίας μεταξύ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Με παλαιότερη επιστολή που σας απέστειλε, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου (MANW) και η οποία κοινοποιείται στη Γενική Διευθύντρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εκφράζεται το αίτημα-έκκληση της οργάνωσης για τροποποίηση τριών σημαντικών σημείων της Συμφωνίας μεταξύ της ΠΟΥ και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΔΕΑΕ).
Τα εν λόγω σημεία, όπως επισημαίνει το MANW, επιδρούν αρνητικά στη δυνατότητα των γιατρών της ΠΟΥ να εκφράσουν αντικειμενική κρίση για τις συνέπειες της πυρηνικής ενέργειας, επειδή κάτι τέτοιο θεωρείται, με βάση τη συμφωνία, ότι θα έβλαπτε τα «ζωτικά συμφέροντα» της ΔΕΑΕ. Τα συγκεκριμένα άρθρα της Συμφωνίας (άρθρο 1, παρ.3, άρθρο 3, άρθρο 7), είτε πρέπει να τροποποιηθούν είτε να αποσυρθούν, ώστε να αποκλειστούν στο μέλλον μυστικές διαβουλεύσεις, παραποιήσεις στοιχείων καθώς και μη δημοσιοποίηση πληροφοριών λόγω της εμπιστευτικής τους φύσης.
Επειδή το αίτημα για αναθεώρηση της Συμφωνίας δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής της ΠΟΥ στη Γενεύη, τον Μάιο του 2007.
Επειδή η χώρα μας χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη, για να ανακτήσει μέρος έστω του σημαντικού ρόλου που κατείχε στα διεθνή δρώμενα μέχρι πριν από μερικά χρόνια.
Επειδή οι προηγούμενες Ερωτήσεις μου 6053/22-3-07, 9750/26-6-07 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκαν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η έκκληση του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου να εισακουστεί και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπει στον προγραμματισμό θεμάτων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας η τροποποίηση της συμφωνίας με τη ΔΕΑΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης