Αίτημα για νέα προκήρυξη Γεωργικών Συμβούλων από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αριθμός πρωτ: 9764
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα για νέα προκήρυξη Γεωργικών Συμβούλων από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτίθεται να εκδώσει νέα προκήρυξη για την ένταξη περισσότερων γεωτεχνικών και αποφοίτων Τ.Ε.Ι. στα Μητρώα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων & Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων, όπως αναφέρει σε επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ο αριθμός των ενδιαφερομένων για ένταξη στα Μητρώα είναι μεγάλος ωστόσο, λόγω των ασφυκτικών πλαισίων που έθεταν οι εφαρμοζόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 303894/11-8-2006 και 223490/24-11-2006, δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο νέο θεσμό όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Επειδή οι Γεωργικοί Σύμβουλοι είναι ένας θεσμός που προβλέπεται από την ΚΑΠ και οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι για να δίνουν χρήσιμες συμβουλές στους παραγωγούς για την καλλιέργεια των εκμεταλλεύσεών τους.
Επειδή η τήρηση ενός Μητρώου πρέπει να επιδέχεται συνεχώς νέες εγγραφές και προσθήκες και το Επιμελητήριο θα πρέπει να προχωρά συχνότερα σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάτι που προς το παρόν δεν επιτρέπει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
Επειδή έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον γεωτεχνικών και αποφοίτων Τ.Ε.Ι. να ενταχθούν στα Μητρώα ως Δόκιμοι Γεωργικοί Σύμβουλοι ή Συνεργάτες.
Επειδή η προηγούμενη Ερώτηση 7405/27-4-07 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για αλλαγή ή και βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ώστε να επιτρέπεται η έκδοση επαναληπτικών προκηρύξεων όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του όλου εγχειρήματος με επιτυχία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης