Αίτημα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων με αυξημένη δραστηριότητα

Αριθμός πρωτ: 3206
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων με αυξημένη δραστηριότητα.

Με επιστολή της προς όλους τους αρμοδίους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.) επισημαίνει το σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν οι αυτοκινητιστές σε σχέση με τη λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών που παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, όπως είναι τα τελωνεία της Σκύδρας, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Καβάλας.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην επιστολή, τα εν λόγω τελωνεία διακόπτουν τη λειτουργία τους το μεσημέρι επί δίωρο, ενώ επίσης δεν την παρατείνουν παρά μόνο μέχρι τις έξι το απόγευμα το αργότερο. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών και υπερβάσεις προθεσμιών, ενώ υπάρχει και κίνδυνος αλλοίωσης των ευπαθών προϊόντων που μεταφέρουν τα φορτηγά.
Επειδή η Ο.Φ.Α.Ε. ζητά για λογαριασμό των μελών της τη λήψη μέτρων, ώστε τα συγκεκριμένα τελωνεία να λειτουργούν καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 10 μ.μ., καθώς και το Σάββατο, από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ..
Επειδή ζητείται, επιπροσθέτως, να εξουσιοδοτηθούν τα συνοριακά τελωνεία, ιδίως του Προμαχώνα και των Ευζώνων, να διενεργούν την τελωνειακή διαδικασία ελέγχων των δελτίων TIR, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση διεξαγωγής της στα τελωνεία φόρτωσης και να αποτρέπεται, με αυτόν τον τρόπο, η υπερβολική επιβάρυνση των τελευταίων και η απώλεια πολύτιμου χρόνου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων με αυξημένη δραστηριότητα.
2) Εάν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της Ο.Φ.Α.Ε. για τη διενέργεια από τα συνοριακά τελωνεία των ελέγχων των δελτίων TIR.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τσιόκας Θεοχάρης

Στρατάκης Μανόλης