Αίτημα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών για αποτελεσματική είσπραξη των προστίμων του ΚΟΚ από τους αυτοκινητιστές με οχήματα ταξινόμησης τρίτων χωρών

Αριθμός πρωτ: 3199
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών για αποτελεσματική είσπραξη των προστίμων του ΚΟΚ από τους αυτοκινητιστές με οχήματα ταξινόμησης τρίτων χωρών.

Με επιστολή της προς όλους τους αρμοδίους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.) επισημαίνει το σοβαρό θέμα που υπάρχει σε σχέση με τις βεβαιώσεις των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που διαπράττουν οι αυτοκινητιστές οι οποίοι οδηγούν οχήματα ταξινόμημένα σε τρίτες χωρες, κυρίως ως προς το θέμα της είσπραξης των επιβαλλόμενων προστίμων.
Όπως τονίζεται, υπάρχει νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά την είσπραξη των προστίμων, διότι, ενώ για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στην ημεδαπή υπάρχει η δυνατότητα είσπραξής τους μέσω της φορολογικής οδού, αυτό δεν ισχύει για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα σε τρίτες χωρες.
Επειδή, ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, οι αλλοδαποί αυτοκινητιστές είναι περισσότεροι επιρρεπείς στις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., καθώς έχουν ουσιαστικά δεδομένη την ατιμωρησία, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια.
Επειδή η Ο.Φ.Α.Ε. τονίζει ότι επιβάλλεται να θεσπιστεί η υποχρέωση των εν λόγω αυτοκινητιστών να καταβάλλουν επί τόπου το βεβαιούμενο πρόστιμο, με ποινή άμεσης ακινητοποίησης του φορτηγού ή του οχήματός τους εν γένει καθώς και αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έτσι ώστε να προβλεφθεί η υποχρέωση των αυτοκινητιστών που οδηγούν οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή να καταβάλλουν επί τόπου τα πρόστιμα που βεβαιώνονται για παραβάσεις του Κώδικα, για να προαχθεί η αποτελεσματικότητα στην επιβολή του νόμου καθώς και η οδική ασφάλεια.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης