Αίτημα της Παγκρήτιας Ομοσπονδίας Ευρώπης για μη καταβολή κρατήσεων από τις ελληνικές τράπεζες σε εμβάσματα από τη Γερμανία σε φοιτητές και συνταξιούχους για ποσό χιλίων ευρώ

Αριθμός πρωτ: 11101
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα της Παγκρητική Ομοσπονδίας Ευρώπης για μη καταβολή κρατήσεων από τις ελληνικές τράπεζες σε εμβάσματα από τη Γερμανία σε φοιτητές και συνταξιούχους για ποσό χιλίων ευρώ.

Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης καταθέτει το αίτημα της μη καταβολής κρατήσεων από τις ελληνικές τράπεζες για εμβάσματα που στέλνονται από τη Γερμανία σε λογαριασμό δικαιούχου, ο οποίος είναι φοιτητής ή συνταξιούχος , για ποσό μέχρι χιλίων ευρώ το μήνα.
Επειδή όπως επισημαίνεται, εκφράζονται πολλά παράπονα τόσο από συνταξιούχους όσο και φοιτητές που σπουδάζουν στη χώρα μας, στους οποίους σε μηνιαία βάση καταθέτονται χρήματα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών προκειμένου εμβάσματα από τη Γερμανία που θα πιστώνουν λογαριασμό δικαιούχων, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι ή φοιτητές να μη υπάρχουν χρεώσεις, για ποσό μέχρι χιλίων ευρώ το μήνα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης