Αβέβαιο το μέλλον των Αναπτυξιακών Εταιριών

Αριθμός πρωτ: 10693
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αβέβαιο το μέλλον των Αναπτυξιακών Εταιριών.

Σε σταδιακή συρρίκνωση και απαξίωση του έργου και κατ’ επέκταση του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιρειών αποσκοπούν οι πράξεις ή παραλήψεις της Κυβέρνησης στο σοβαρό αυτό ζήτημα, καθώς όπως διαφαίνεται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και το σχεδιασμό για την υλοποίηση της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, οι εταιρείες αποκλείονται από την υλοποίηση αρκετών προγραμμάτων σε πολλούς τομείς.
Επειδή το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός πολύτιμου εργαλείου ενημέρωσης ,πληροφόρησης και τεχνικής στήριξης του τοπικού πληθυσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν με επιστολή τους οι εργαζόμενοι στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Ηρακλείου, αφού ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιρειών συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των εργαζομένων στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ που αφορούν,
– τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιριών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
– την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους.
– τη διεκδίκηση της διατήρησης του δικαιώματος συμμετοχής τους στην υλοποίηση προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013και
– τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης