Αγανάκτηση για τα οξύτατα προβλήματα Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3204
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αγανάκτηση για τα οξύτατα προβλήματα Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες ερωτήσεις μου, και τελευταία την 656/12-10-07, έχω επισημάνει τις έντονες διαμαρτυρίες των γονέων, των διδασκόντων και των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, καθώς οι σημαντικές ελλείψεις καθηγητών και εξοπλισμού και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει έχουν ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία του.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, το σχολείο στεγάζεται σε προσωρινά παραχωρημένες αίθουσες διάσπαρτες στο χώρο της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών, και μάλιστα με ελλιπείς υποδομές, όπως π.χ. η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος σε κάποιες από αυτές. Η έλλειψη μόνιμου και επίσημα παραχωρημένου κτηρίου προκαλεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του, τη στιγμή που στον ίδιο χώρο υπάρχουν εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα κτήρια που δεν αξιοποιούνται.
Επειδή αφενός η έλλειψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και αφετέρου η πρόσληψη ωρομισθίων για την κάλυψη των κενών μετά την παρέλευση δυο και τριών μηνών, έχει ως αποτέλεσμα η διδακτέα ύλη να μην ολοκληρώνεται, το σχολείο να υπολειτουργεί και να ακυρώνεται κάθε προγραμματισμός.
Επειδή, σύμφωνα με το Σύλλογο, τα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν αυξημένες ειδικές ανάγκες σε εξοπλισμό, οι οποίες όμως δεν καλύπτονται καθώς η χρηματοδότηση είναι ελλιπής.
Επειδή όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν οι γονείς, δεν μπορούμε από τη μία να αναγνωρίζουμε την τεράστια αξία της Παιδείας και του Πολιτισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής παθογένειας και από την άλλη να μη στηρίζουμε έμπρακτα τους αντίστοιχους θεσμούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου αλλά και στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών του σε εξοπλισμό και υποδομές, καθώς και αν προτίθεται να δώσει άμεσα οριστική λύση στο σημαντικό πρόβλημα της έλλειψης μόνιμης στέγης που αντιμετωπίζει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ