Αγανάκτηση Διδασκόντων Γονέων και Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3045
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αγανάκτηση Διδασκόντων Γονέων και Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Για υπονόμευση της λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου κάνει λόγο ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, καθώς έχουν αγανακτήσει αφού αδυνατεί ακόμη να λειτουργήσει, για πρώτη φορά φέτος, λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Όπως επισημαίνουν, αφενός μαθήματα κατεύθυνσης, μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, δεν γίνονται, και αφετέρου οι ωρομίσθιοι στις ειδικότητες των μουσικών ξεπερνούν τους εξήντα, και προσλαμβάνονται λίγοι – λίγοι, με αποτέλεσμα την απώλεια αμέτρητων διδακτικών ωρών.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, το Μουσικό Σχολείο αποδυναμώνεται περαιτέρω καθώς καθηγητές σε σπάνια μουσικά όργανα, οι οποίοι μάλιστα δεν αντικαθίστανται εύκολα, προσλαμβάνονται σε άλλα σχολεία ενώ ήδη υπηρετούν σε αυτό.
Επειδή καταγγέλλουν όποιον ευθύνεται για το απαράδεκτο καθεστώς της ωριαίας αντιμισθίας τόσων καθηγητών, ενώ υπάρχουν πολλές ώρες προκειμένου να καλυφθούν θέσεις αναπληρωτών.
Επειδή σε άλλα μουσικά σχολεία της Ελλάδας οι αναπληρωτές είναι πολύ περισσότεροι συγκριτικά με το αντίστοιχο σχολείο του Ηρακλείου.
Επειδή πολλοί μαθητές ζητούν πλέον μετεγγραφή καθώς έχουν απελπιστεί από την αδυναμία λειτουργίας του σχολείου.
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις και τελευταία με την 178/1-10-07 Ερώτησή μου, έχω επισημάνει τόσο τις ελλείψεις διδασκόντων όσο και το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, το Υπουργείο επιδεικνύει παντελή αδιαφορία για την επίλυσή τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Εάν προτίθεται να καλύψει άμεσα όλες τις θέσεις εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου με αναπληρωτές καθηγητές προκειμένου να μη χάνονται πολλές εκπαιδευτικές ώρες καθημερινά, όπως συμβαίνει εδώ και τρεις μήνες, και να μην αναγκάζονται οι μαθητές απογοητευμένοι να μετεγγράφονται σε άλλα σχολεία.
2) Εάν προτίθεται να τροποποιήσει τις συμβάσεις των ωρομισθίων καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε αναπληρωτές, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ