Αγανάκτηση καθηγητών Μουσικής

Αριθμός πρωτ: 8090
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αγανάκτηση καθηγητών Μουσικής.

Την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν οι καθηγητές Μουσικής κατηγορίας Π.Ε 16, αφού με την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείου τους αντιμετωπίζει ως εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας.
Αν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου διορίζονται μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από το νόμο για όλους τους εκπαιδευτικούς, εντούτοις το Υπουργείο με τις πρακτικές διορισμού συμβασιούχων που ακολουθεί τους αποκλείει από κάθε είδους πρόσβαση σε μόνιμο διορισμό.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (4436/10-11-05, 12101/22-6-06), είχα επισημάνει το πρόβλημα χωρίς ωστόσο να έχει γίνει τίποτα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη, κατά τη νέα σχολική χρονιά, των απαραίτητων εκπαιδευτικών μουσικής για την κάλυψη των οργανικών θέσεων μέσω διαγωνισμού, προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στα μουσικά σχολεία και να αποκατασταθούν οι αδικίες που συντελούνται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης