Αγανάκτηση σπουδαστών για τις αλλαγές στην Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 6056
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αγανάκτηση σπουδαστών για τις αλλαγές στην Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση.

Την αγανάκτησή τους για τις αλλαγές στην Τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και την υποβάθμιση των πτυχίων τους, μετά την ψήφιση σχετικού νόμου που μετατρέπει τα ΤΕΕ σε Επαγγελματικές Σχολές, εκφράζουν οι σπουδαστές των Σχολών ΟΑΕΔ Ηρακλείου.
Οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει το Υπουργείο, υποβαθμίζουν τα ΤΕΕ/ΟΑΕΔ αφού τα μετατρέπουν σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), στερώντας το δικαίωμα των μαθητών του Β’ κύκλου να εισαχθούν σε κάποιο Τεχνολογικό Ίδρυμα, αφού το πτυχίο τους δεν θα είναι ισότιμο με απολυτήριο λυκείου.
Παράλληλα, ειδικότητες που ως σήμερα διδάσκονταν στην επαγγελματική εκπαίδευση γενικότερα, περιορίζονται πλέον μόνο στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), χωρίς να προβλέπουν λύσεις για τους σπουδαστές των ειδικοτήτων αυτών που φοιτούν σήμερα στις Σχολές του ΟΑΕΔ, για των οποίων το μέλλον καμία διαβεβαίωση δεν υπάρχει από πλευράς Υπουργείου.
Επειδή η αγωνία και η αγανάκτηση των σπουδαστών των Σχολών ΟΑΕΔ Ηρακλείου, οι οποίοι ζητούν τη μη υποβάθμιση και αναγνώριση των πτυχίων τους, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Σχολών, τους ωθεί να απέχουν από τα μαθήματά τους.
Επειδή με την 3255/18-01-05 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την πλήρη απαξίωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από την Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα είτε οι μαθητές να καταλήγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση και να επιβαρύνεται ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός με τις γνωστές συνέπειες, είτε να υπάρχει μαθητική διαρροή.
Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, με το νέο νόμο, λιγότεροι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, αφού υπολογίζεται να μειωθούν από 17.000 που φοιτούσαν το 2004 σε 4.000 το 2008,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:

Εάν και τι μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να άρει την αδικία μεταξύ των αποφοίτων των Σχολών ΟΑΕΔ και των ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχων ειδικοτήτων, αφού το πτυχίο των σπουδαστών των ΤΕΕ υποβαθμίζεται και δεν θα είναι ισότιμο με απολυτήριο Λυκείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης