Αγανάκτηση συνδρομητών για την ολιγωρία και έλλειψη στρατηγικής για την παροχή υπηρεσιών μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU)

Αριθμός πρωτ: 6577
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αγανάκτηση συνδρομητών για την ολιγωρία και έλλειψη στρατηγικής για την παροχή υπηρεσιών μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU).

Σε αγανάκτηση βρίσκονται πλέον όσοι συνδρομητές επιθυμούν να αποκτήσουν γρήγορο Ίντερνετ και άλλες σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες, αφού αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθειά τους κυρίως για παροχή υπηρεσιών μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU).
Γεγονός αποτελεί ότι, η κατάσταση αυτή σκιαγραφεί με μεγάλη σαφήνεια την πραγματικότητα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς τα τελευταία τρία χρόνια, η λειτουργία και η ανάπτυξη της οποίας είναι δέσμια της δυσκινησίας και ολιγωρίας τής διοίκησης του Ο.Τ.Ε. και της πολιτικής ηγεσίας.
Επειδή στην Ελλάδα η διείσδυση των γραμμών DSL μέσω LLU είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. και με δεδομένο ότι στις χώρες όπου είναι υψηλό το ποσοστό χρήσης του τοπικού βρόγχου από εναλλακτικούς Παρόχους, υψηλά είναι και τα ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και κατά συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Επειδή οι καταγγελίες από αγανακτισμένους συνδρομητές προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), είναι χιλιάδες και απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, αφού μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα από την πλευρά της Κυβέρνησης στον σημαντικό αυτό τομέα.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, 4303/13-2-07, 13742/30-8-06, 11205/29-5-06, 9658/6-4-06, 10323/3-5-05, 4640/16-11-05, 648/22-7-05, έχω επισημάνει το πρόβλημα χωρίς ωστόσο να έχει γίνει απολύτως τίποτα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται άμεσα να προβεί στη λήψη μέτρων για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνδρομητές, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν παροχή υπηρεσιών μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU) ,
2) Με ποια επιπλέον μέτρα προτίθεται να προβεί στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, ώστε να μην χαθεί η δυνατότητα ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών παράλληλα με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης