Αγνόηση τριτεκνίας στους εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΤΕ

Αριθμός πρωτ: 4800
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αγνόηση τριτεκνίας στους εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΤΕ.

Με την 1380/31-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τις έντονες διαμαρτυρίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της κατηγορίας ΤΕ καθώς ο Νόμος 3454/7-4-06 (ΦΕΚ Α75) τους εξαιρεί από το δικαίωμα χρήσης της τριτεκνίας στους πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών.
Στην απάντηση ωστόσο δεν δίνεται λύση και γίνεται μόνο απλή αναφορά σε άρθρα σχετικών Νόμων, αλλά κανείς λόγος για το αν θα διευθετηθεί τελικά αυτή η αδικία που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί ΤΕ, αφού δεν συμπεριλαμβάνονται στη σειρά προτεραιότητας του 20% των προσλήψεων της κατηγορίας τριτέκνων, όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας ΠΕ και με όσους έχουν φοιτήσει στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για ανισότητα και αντισυνταγματικότητα, όσον αφορά στην τριτεκνία, μιας και δεν τους αναγνωρίζει το Υπουργείο ως τρίτεκνους και δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με την κατηγορία ΠΕ από το συγκεκριμένο Νόμο.
Επειδή σε ορισμένες ειδικότητες δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οπότε αναγκαστικά οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είναι κατηγορίας ΤΕ.
Επειδή δεν δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας ΤΕ να εισαχθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ και να τύχουν εκπαίδευσης σε παιδαγωγικά μαθήματα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του Νόμου 3454/7-4-06 (ΦΕΚ Α75 07.04.2006) για τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας ΤΕ, όσον αφορά στην τριτεκνία, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη στη σειρά προτεραιότητας για τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ακόμη και χωρίς εκπαίδευση στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ