Αγωνία για τον Τουρισμό

Αριθμός πρωτ: 15572
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αγωνία για τον Τουρισμό.

Με την 14404/13-2-09 Ερώτησή μου,στην οποία μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση, είχα επισημάνει ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η παγκόσμια κρίση δημιουργούν μεγάλη αγωνία στους ξενοδόχους και στους ξενοδοχοϋπαλλήλους της Κρήτης και ιδιαίτερα του Νομού Ηρακλείου, αφού δεν διαφαίνεται η αντιστροφή αυτού του κλίματος καθώς δεν λαμβάνονται μέτρα από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Επειδή και οι πλέον αισιόδοξες προβλέψεις ομιλούν για μείωση της τάξης του 15%, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις για πολύ μεγαλύτερη πτώση, που προσεγγίζει το 40%, ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία, γιατί πολλοί ξενοδόχοι θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους στα τέλη Μαΐου και πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα μείνουν χωρίς δουλειά.
Επειδή απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω αδράνεια της Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει για τα μεγάλα θέματα που αφορούν τους τουριστικούς φορείς του Νομού Ηρακλείου, όπως είναι η αγωνία για την κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών στο αεροδρόμιο «Ν.Καζαντζάκης», η ολοκλήρωση της τουριστικής Μαρίνας στα Μάλια, η ίδρυση ενός Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού σε επίπεδο Κρήτης, η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής Τουρισμού στην Κρήτη, η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή κ.τ.λ.
Επειδή ο τουριστικός τομέας αποτελεί τον σημαντικότερο παραγωγικό τομέα της Κρήτης και απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να πάρει άμεσα μέτρα και ποια, για να διαφοροποιηθεί αυτή η αρνητική εξέλιξη που διαφαίνεται και να ελαχιστοποιηθεί η κρίση στον τουριστικό τομέα, αλλά και να υλοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα έργα που θα συμβάλουν στη στήριξη και ενίσχυση του τουρισμού μακροπρόθεσμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης