Αδιάθετα μεγάλα αποθέματα κρασιού και απόσταξη κρίσης

Αριθμός πρωτ: 2359
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδιάθετα μεγάλα αποθέματα κρασιού και απόσταξη κρίσης.

Περίπου 20.000 τόνοι κρασιού εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετοι στα συνεταιριστικά και στα ιδιωτικά οινοποιεία του νομού Ηρακλείου, εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα τα αποθέματα να επιβαρύνουν τα οινοποιεία με υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησης.
Επειδή, φέτος αναμένεται ότι η παραγωγή οινοστάφυλων θα είναι αυξημένη στη χώρα μας γεγονός που θα προκαλέσει επιδείνωση στον κλάδο και κατά συνέπεια στους παραγωγούς οινοστάφυλων και τους οινοποιούς εάν δεν αποσυμφορηθεί η κατάσταση.
Επειδή οι εκπρόσωποι των οινοποιείων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως είναι και ο θεσμός της απόσταξης κρίσης, που τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε στα μέγιστα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης.
Επειδή η απόσταξη κρίσης πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται άμεσα και μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών οινοποιείων, το πολύ μέχρι τον Αύγουστο.
Επειδή, είναι ανάγκη να διαφυλαχτεί η διαδικασία υλοποίησης της απόσταξης κρίσης εξαιρώντας τα εισαγόμενα κρασιά και τους οίνους από μη οινοποιήσιμες ποικιλίες που απορροφούνται από το ιδιωτικό εμπόριο σε εξευτελιστικές τιμές.
Επειδή, δεν έχει απαντηθεί ακόμα η 18113/27-4-2009 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εφαρμοστεί ο θεσμός της απόσταξης κρίσης για τα αδιάθετα αποθέματα κρασιού που υπάρχουν.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης