Αδικία σε βάρος ειδικευόμενων γιατρών Δημοσίων Υπαλλήλων

Aριθμός πρωτ: 3843
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/9/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αδικία σε βάρος ειδικευόμενων γιατρών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Με το νόμο 3252/2004 δόθηκε η δυνατότητα σε μόνιμους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν πτυχίο ιατρικής να αποκτούν ειδικότητα ως υπεράριθμοι άμισθοι.
Στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο αποκτούν, με τις διαδικασίες του παραπάνω νόμου, διάφορες ιατρικές ειδικότητες περίπου 10 πτυχιούχοι ιατρικής δημόσιοι υπάλληλοι.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο οι ειδικευθέντες ιατροί αυτής της κατηγορίας υπόκεινται στις υποχρεώσεις του ν.2683/1999. Παρ’ όλο όμως που η παράγραφος 7 του άρθρου 58 του ν. 2683/1999 αναφέρει ότι υποχρεούνται να υπηρετήσουν γενικά στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. εν τούτοις το υπουργείο Υγείας επιμένει να τους τοποθετεί μετά την εξειδίκευση τους στις αρχικές θέσεις που κατείχαν οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την ειδικότητα που απέκτησαν.
Επειδή, η ερμηνεία αυτή δεν δίδει τη δυνατότητα στη πολιτεία να αξιοποιήσει τους ειδικευθέντες για τα χρόνια που προβλέπονται σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επειδή, είναι παράλογο και ταυτόχρονα άδικο να εξειδικεύει η πολιτεία επιστημονικό δυναμικό και στη συνέχεια να μην επιδιώκει η ίδια να αξιοποιήσει τις γνώσεις στων οποίων την απόκτηση συνέβαλλε με ειδικές ρυθμίσεις.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης όλοι οι εκπαιδευόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες από αυτές που καλύπτει ο μισθός που λαμβάνουν.
Επειδή, σε όλες τις επιστήμες και ιδίως στην ιατρική έχει μεγάλη σημασία η συνεχής παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί αν η καθημερινή ενασχόληση είναι σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο.
Επειδή οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό είναι μεγάλες και στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 8 του νόμου 2683/1999 που προβλέπει με υπουργική απόφαση να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα, να συμπεριλάβει σ’ αυτή και τη τοποθέτησή τους σε θέσεις, ώστε να αξιοποιείται η ειδικότητά τους, πράγμα που αποτελεί μείζον ζήτημα για τους ίδιους και τηΝ πολιτεία που πρέπει τουλάχιστον να αξιοποιεί την αποκτηθείσα επιστημονική γνώση, ιδιαίτερα αν και η ίδια έχει συμβολή με τις διευκολύνσεις που παρέχει.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

One thought on “Αδικία σε βάρος ειδικευόμενων γιατρών Δημοσίων Υπαλλήλων”

  1. Είμαι μόνιμος υπάλληλος εργαζόμενος σε θέση Τ.Ε. νοσηλευτή ενώ παράλληλα είμαι και πτυχιούχος Ιατρικής και αναρωτιέμαι εάν τελικά με συμφέρει να χρησιμοποιήσω αυτό το νόμο. Σας παρακαλώ, να μας ενημερώσετε μέσω της ιστοσελίδας σας εάν έχετε λάβει κάποια σχετική απάντηση στην ανωτέρω επερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.

Comments are closed.