Αδικία σε βάρος των εγγεγραμμένων στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών

Αριθμός πρωτ: 3198
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αδικία σε βάρος των εγγεγραμμένων στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών.

Με το νόμο 3518/2006 δίνεται η δυνατότητα σε όσους αγρότες δεν είχαν εγγραφεί στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών να μπορούν να πάρουν τη βασική σύνταξη εφόσον πριν το 1998 είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια αγροτικής απασχόλησης.
Ταυτόχρονα οι εγγεγραμμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης αλλά σε χαμηλή κλάση αδικούνται, γιατί ενώ τήρησαν τα προβλεπόμενα, δηλαδη εγγράφησαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης και πλήρωσαν τις εισφορές τους και είχαν πριν την 1/1/1998 25 χρόνια απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, εντούτοις παίρνουν και αυτοί την ίδια ή και χαμηλότερη σύνταξη.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούν αδικία σε βάρος όσων αγροτών γεννήθηκαν μέχρι και το 1952, αφού αυτοί μέχρι την 1/1/1998 είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και είχαν στοιχειοθετήσει πλήρες δικαίωμα για τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ.
Επειδή απαιτείται νομοθετική ρύθμιση που να καλύπτει τα δημιουργηθέντα κενά και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων που προκύπτουν από το προηγούμενο καθεστώς συνταξιοδότησης του ΟΓΑ και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε αυτή η πρόνοια από τις αλεπάλληλες ρυθμίσεις.
Επειδή η αδικία που έχει προκύψει και φάνηκε καθαρά στους συνταξιούχους αγρότες που γεννήθηκαν το 1944 πρέπει άμεσα να διορθωθεί για να ξεπεραστούν προβλήματα άνισης αντιμετώπισης που δημιουργούνται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κα Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για άρση των αδικιών που έχουν προκύψει από τις διαδοχικές ρυθμίσεις αλλά και να ληφθεί πρόνοια να απολαμβάνουν όλοι τα δικαιώματα που είχαν στοιχειοθετήσει πριν τη δημιουργία του νέου συστήματος ασφάλισης των αγροτών.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης