Αδικίες στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 867/2008

Αριθμός πρωτ: 17916
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδικίες στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 867/2008.

Οι τροποποιημένοι προϋπολογισμοί από την Κεντρική Επιτροπή Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, των δράσεων των Προγραμμάτων εργασίας των 45 δικαιούχων, που είχαν κατατεθεί, δημιουργούν εύλογα παράπονα σε όσους πραγματικά πρέπει να πάρουν αυτές τις ενισχύσεις.
Ανεξάρτητα αν υποβληθούν ή όχι από τους ενδιαφερόμενους τεχνικά δελτία με βάση τους τροποποιημένους προϋπολογισμούς, το αίσθημα της αδικίας είναι εύλογο αφού αυτοί που παράγουν το ελαιόλαδο δεν λαμβάνουν και τα ανάλογα ποσά.
Συγκεκριμένες περιοχές με μικρή συμβολή στην παραγωγή του ελαιολάδου τυγχαίνουν υψηλών απολαβών, σε αντίθεση με τις περιοχές που ενώ έχουν μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου, οι προϋπολογισμοί τους έχουν περικοπεί.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να περιορίσει στο ελάχιστο την επιχειρούμενη αδικία σε βάρος των περιοχών που παράγουν ελαιόλαδο, ικανοποιώντας σε μεγαλύτερο ποσοστό τους ήδη υποβληθέντες προϋπολογισμούς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης