Αδικίες στην επιλογή των υποψηφίων για την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Αριθμός πρωτ: 6522
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Αδικίες στην επιλογή των υποψηφίων για την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Ως γνωστόν, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2008-2009 προκήρυξε τρεις (3) θέσεις για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης στην ειδικότητα πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού.
Σύμφωνα με τον κανονισμό αξιολόγησης των υποψηφίων στη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίδεται δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο να δηλώνει μόνο μία πόλη, αν και τα λειτουργούντα τμήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα αποτελούν παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθηνών.
Αυτή η ρυθμιστική διάταξη για αποτροπή μεταγραφών δημιουργεί μεγάλες αδικίες, γιατί ενίοτε, όπως και εφέτος, υποψήφιος με υψηλή μοριοδότηση μένει εκτός σχολής, τη στιγμή που σε μία άλλη πόλη εισάγεται υποψήφιος με λιγότερα μόρια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση όλων των υποψηφίων, ανεξάρτητα από την πόλη υποβολής της αίτησης.
Επειδή αυτή η διαδικασία, πέρα από την αδικία που δημιουργεί για τους έχοντες υψηλότερη μοριοδότηση, κατάφωρα παραβιάζει και κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα που άπτονται της ισονομίας και της αξιοκρατίας.
Επειδή οι ενδιαφερόμενοι και αδικηθέντες, πέρα από τις ενστάσεις, προτίθενται να αξιοποιήσουν και όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να διορθώσουν αυτήν την εις βάρος τους αδικία, ανεξάρτητα από το κόστος και την ταλαιπωρία που θα υποστούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να αρθεί η αδικία που δημιουργείται, δίνοντας τη δυνατότητα εγγραφής κατ΄ εξαίρεση ως υπεράριθμων όσων έχουν περισσότερα μόρια από τους ήδη επιλεγέντες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης