Αδικαιολόγητη η αυξημένη συμμετοχή για τα έργα βιολογικών καθαρισμών των καποδιστριακών δήμων που έχουν δημιουργήσει Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Αριθμός πρωτ: 10084
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Αδικαιολόγητη η αυξημένη συμμετοχή για τα έργα βιολογικών καθαρισμών των καποδιστριακών δήμων που έχουν δημιουργήσει Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Οι Καποδιαστριακοί Δήμοι που έχουν δημιουργήσει Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, των οποίων ο συνολικός πληθυσμός μπορεί να υπερβαίνει τους 10.000 κατοίκους, αλλά η έδρα των Δήμων όπως και όλα τα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα, έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ λιγότερο πληθυσμό, υποχρεούνται σε αυξημένη συμμετοχή 23% για τα έργα των βιολογικών καθαρισμών.
Επειδή η απόφαση καθορισμού αυτής της συμμετοχής είναι άδικη γιατί τουλάχιστον σε επίπεδο νομού Ηρακλείου σε κανέναν Καποδιστριακό Δήμο, δεν υπάρχει πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
Επειδή οι Δήμοι αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι να υποστούν μια μεγάλη δαπάνη την οποία αδυνατούν να καλύψουν, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους άλλους καποδιστριακους Δήμους, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να υλοποιήσουν τα έργα των βιολογικών καθαρισμών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Αν προτίθενται να τροποποιήσουν την απόφαση ώστε ανεξάρτητα αν οι Δήμοι έχουν ΔΕΥΑ ή όχι, να μην υποχρεούνται σε αυξημένη συμμετοχή 23% εφόσον δεν έχουν ούτε ένα οικισμό με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης