Αδικαιολόγητη καθυστέρηση των ενστάσεων για τα σχέδια βελτίωσης

Αριθμός πρωτ: 9892
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση των ενστάσεων για τα σχέδια βελτίωσης.

Αδικαιολόγητα καθυστερεί το Υπουργείο να εξετάσει τις ενστάσεις που έγιναν για τα Σχέδια Βελτίωσης τα οποία ενέκρινε η Περιφέρεια Κρήτης το 2006, υποστηρίζει η Ένωση Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Κρήτης.
Τα Σχέδια Βελτίωσης για την Κτηνοτροφία θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008 και οι όποιες καθυστερήσεις θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική απορρόφησης των εγκεκριμένων κονδυλίων. Την κατάσταση επιβαρύνουν, σύμφωνα με την Ένωση, και οι πρακτικές που προβλέπονται για την φοροαπαλλαγή της επένδυσης από τις εφορείες.
Επειδή η απορρόφηση των συγκεκριμένων κονδυλίων είναι ζωτικής σημασίας για τους κτηνοτρόφους του Νομού Ηρακλείου προκειμένου να βελτιώσουν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες και να δοθεί αναπτυξιακή ώθηση στην κτηνοτροφία της Κρήτης.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (1055/9-11-07, 3687/30-1-07, 4781/26-2-07, 4838/27-2-07) έχω επισημάνει τα κατά καιρούς προβλήματα και τις πολύμηνες καθυστερήσεις που αντιμετώπιζαν όσοι κτηνοτρόφοι είχαν υποβάλει Σχέδια Βελτίωσης προς έγκριση.
Επειδή, όπως επίσης έχω επισημάνει, η έλλειψη συντονισμένης και βάσει σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της κτηνοτροφίας έχει αποδιοργανώσει τον πολύπαθο κτηνοτροφικό κλάδο που μοχθεί παρά τις αντιξοότητες να αντεπεξέλθει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει εντολές για την επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου να εξεταστούν οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα εγκεκριμένα Σχέδια Βελτίωσης του 2006, ούτως ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η απορρόφηση των αντίστοιχων κονδυλίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης