Αδικαιολόγητη υστέρηση Ελλάδας στον Τουρισμό

Αριθμός πρωτ: 5100
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αδικαιολόγητη υστέρηση Ελλάδας στον Τουρισμό.

Την αδικαιολόγητη υστέρηση της Ελλάδας με βάση τον δείκτη ταξιδιωτικής και τουριστικής ανταγωνιστικότητας κατέγραψε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση μεταξύ 124 χωρών ενώ εμφανίζεται να υστερεί έναντι των άμεσων ανταγωνιστών της, όπως είναι η Ισπανία, η Κύπρος και η Πορτογαλία, και μάλιστα σε παράγοντες όπως είναι το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο, λόγω της αυστηρής νομοθεσίας για τις ξένες επενδύσεις, οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία από αλλοδαπούς, καθώς και η δυσκολία χορήγησης βίζας.
Οι ανεπαρκείς υποδομές των αεροπορικών και οδικών μεταφορών είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας υστέρησης, και ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, όπως έχω επισημάνει με αλλεπάλληλες Ερωτήσεις και τελευταία την 3965/06-02-07, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση της Κρήτης γενικότερα.
Η χώρα μας χαρακτηρίζεται ελάχιστα αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, αφού η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού μας κατατάσσει στην 55η θέση.
Επειδή οι φετινές προβλέψεις για την τουριστική κίνηση της Κρήτης είναι δυσοίωνες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των κρατήσεων, και σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου, έχουν προκαλέσει την έντονη ανησυχία της μεγάλης μερίδας του πληθυσμού του νησιού που ασχολείται βιοποριστικά με τον τουρισμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει άμεσα και δραστικά στους τομείς υστέρησης, όπως διαπιστώνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προκειμένου να υπάρξει σταδιακή αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και οικονομική ευημερία τόσο των επιχειρήσεων και της χώρας όσο και της μεγάλης μερίδας του πληθυσμού που ασχολείται έμμεσα ή άμεσα με τη «βαριά βιομηχανία», όπως χαρακτηριστικά έχει αποκαλεστεί, ο τουρισμός.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης