Αδράνεια και έλλειψη βούλησης για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 6390
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδράνεια και έλλειψη βούλησης για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας.

Σε συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και το μέλλον των υδατοκαλλιεργειών τέθηκε το θέμα της επανεξέτασης της στρατηγικής στον τομέα αυτό και των νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων του κλάδου.
Ο βασικός στόχος που τέθηκε είναι η διασφάλιση της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, με την ταυτόχρονη επίτευξη υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στα αλιευτικά προϊόντα.
Στα πλαίσια της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών τέθηκε το επιχείρημα της μετατροπής της τεχνολογικής υπεροχής στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών σε νέες θέσεις εργασίας και ρυθμούς ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά υδατοκαλλιέργειας.
Επειδή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων οι ετήσιες απώλειες του αλιευτικού κλάδου λόγω των συνεχιζόμενων κλιματικών αλλαγών κυμαίνονται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών καθώς η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων θα μεταβάλει τη σύνθεση πολλών ιχθυοτόπων, γιατί θα αλλοιωθεί η διαθεσιμότητα σε πλαγκτόν και η περιεκτικότητα σε αλάτι.
Επειδή η Ελλάδα ως μια παραδοσιακή χώρα στον τομέα της αλιείας έχει μεγάλες δυνατότητες να αναπτύξει και τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών.
Επειδή τα μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας σχετίζονται και με το ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι δημόσιες αρχές, όπως επισημάνθηκε κατά τις εργασίες του συνεδρίου.
Επειδή στην από 28-11-2007/2593 Ερώτηση μου δεν έλαβα απάντηση για το θέμα αυτό που απαιτεί την διαρκεί αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων από την πλευρά της Πολιτείας στα προβλήματα που δημιουργούν οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών σε όλους κυρίως τους παραγωγικούς τομείς που σχετίζονται με τη γη και τη θάλασσα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική αναμόρφωση της στρατηγικής και της ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ