Αδράνεια στις μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων και ζήτημα διακριτικής μεταχείρισής τους

Αριθμός πρωτ: 11823
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδράνεια στις μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων και ζήτημα διακριτικής μεταχείρισής τους

Η αξίωση των δικαστικών υπαλλήλων, ως μόνιμων μισθωτών πολιτικών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μην υφίστανται δυσμενή διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, είναι αυτονόητη.
Ωστόσο, τέτοια περίπτωση de facto διακριτικής μεταχείρισης φαίνεται πράγματι να υπάρχει σε σχέση με το δικαίωμα των δικαστικών υπαλλήλων να μετατάσσονται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και σε Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Με τον αποκλεισμό των δικαστικών υπαλλήλων από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νέου Υπαλληλικού Κώδικα τις σχετικές με τις μετατάξεις, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα γι’ αυτούς να ζητούν τη μετάταξή τους με τη διαδικασία των προκηρύξεων, σε αντίθεση με όλους τους άλλους υπαλλήλους, όχι μόνο του στενού αλλά ακόμα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Επειδή η διακριτική αυτή μεταχείριση επισημάνθηκε ήδη στην 4995/23-1-08 Ερώτηση, στην οποία ωστόσο δεν δίνεται απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί της ουσίας, αλλά γίνεται απλή παραπομπή στην ισχύουσα ειδική διαδικασία μετατάξεων για τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.
Επειδή, όπως καταγγέλλεται, η ισχύουσα αυτή διαδικασία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων έχει καταστεί στην πράξη μη εφαρμοστέα και αδρανής, με δεδομένο ότι οι κενές θέσεις, τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, καλύπτονται έτσι κι αλλιώς από τις μετατάξεις με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Επειδή για την καταφανέστατη αυτή αδικία σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων επιβάλλεται να υπάρξει σαφής ρύθμιση, με την οποία θα επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και στους δικαστικούς υπαλλήλους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθεται να προχωρήσουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και στους δικαστικούς υπαλλήλους να συμμετέχουν στη διαδικασία μετατάξεων ισότιμα με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.
2) Σε διαφορετική περίπτωση, πώς προτίθενται να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας μετατάξεων των Δικαστικών Υπαλλήλων, για την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

2 thoughts on “Αδράνεια στις μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων και ζήτημα διακριτικής μεταχείρισής τους”

  1. Κ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ.

Comments are closed.