Αδράνεια του ΟΑΕΕ για να συμβληθεί με παιδιάτρους στην περιοχή της Μεσαράς του νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 14900
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αδράνεια του ΟΑΕΕ για να συμβληθεί με παιδιάτρους στην περιοχή της Μεσαράς του νομού Ηρακλείου.

Στην Απάντηση της 12918/21-1-09 Ερώτησής μου, αναφέρεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προσπάθησε να καλύψει την κενή θέση παιδιάτρου, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της στις 20/1/09 με τη δεύτερη παιδίατρο που είχε υποβάλλει αίτηση, αλλά αυτή αρνήθηκε διότι θεώρησε ότι για το τρέχον έτος έπρεπε να συμβληθούν με τον Οργανισμό δύο παιδίατροι.
«Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι στο Κέντρο Υγείας της ανωτέρω περιοχης υπηρετεί παιδίατρος, τα παιδιά των ασφαλισμένων μπορούν να εξυπηρετούνται από τον ιατρό του εν λόγω Κέντρου», καταλήγει η Απάντηση.
Επειδή, είναι απαράδεκτο να παραπέμπει ο Οργανισμός τους εκατοντάδες γονείς και τα παιδιά τους, που ανέρχονται συνολικά σε 514, στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, επιβαρύνοντάς το ακόμη περισσότερο.
Επειδή δεν μπορεί οι ασφαλισμένοι στην περιοχή της Μεσσαράς, με πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων, να μένουν ακάλυπτοι από παιδίατρο και να υποχρεώνονται να διανύουν απόσταση 100 χιλιομέτρων για να εξυπηρετηθούν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, ώστε να συμβληθεί με ιδιώτες παιδίατρους στην περιοχή της Μεσαράς, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι της περιοχής και να μην τους παραπέμπει στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης