Αδράνεια του Υπουργείου για την δημιουργία φορέα αξιολόγησης και αναγνώρισης των κέντρων γλωσσομάθειας

Αριθμός πρωτ: 15218
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδράνεια του Υπουργείου για την δημιουργία φορέα αξιολόγησης και αναγνώρισης των κέντρων γλωσσομάθειας.

Η αδράνεια του Υπουργείου για τη δημιουργία φορέα αξιολόγησης και αναγνώρισης των συστημάτων γλωσσομάθειας, είναι πλέον χαρακτηριστική αφού παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου για ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου κριτηρίων αξιολόγησης και αναγνώρισης των συστημάτων πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα.
Επειδή το Π.Δ. 347/2003 προβλέπει την καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για τη διαπίστευση των συστημάτων πιστοποίησης γλώσσας και η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου έχει υποβάλει τα πορίσματά της ήδη από τα τέλη του 2004.
Επειδή η αδράνεια αυτή του Υπουργείου συντηρεί το καθεστώς της ασύδοτης εμπορευματοποίησης της πιστοποίησης σε ένα πλαίσιο αδιαφάνειας και αθέμιτου ανταγωνισμού κι είναι αναγκαίο άμεσα, για τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και την εμπέδωση ασφάλειας δικαίου στους πολίτες είτε είναι μαθητές, είτε γονείς, είτε επαγγελματίες, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεται να προβεί στην καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου για τη διαπίστευση των συστημάτων πιστοποίησης γλώσσας στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης