Αδυναμία της Αγροφυλακής να επιλύσει τα προβλήματα της υπαίθρου

Αριθμός πρωτ: 16013
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδυναμία της Αγροφυλακής να επιλύσει τα προβλήματα της υπαίθρου.

Με την από 30-7-08/2768 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την τραγελαφική εικόνα του σώματος της Αγροφυλακής, η οποία, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ίδρυσή της, αδυνατεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου υπάρχουν δύο Τμήματα της υπηρεσίας, στο Ηράκλειο και στις Μοίρες και τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις τόσο σε βασικό εξοπλισμό όσο και σε εκπαίδευση, όπως και σε όλα τα Τμήματα του νησιού, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Αγροφυλακής Περιφέρειας Κρήτης.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα όσον αφορά τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας αλλά και την εκπαίδευση των υπαλλήλων της.
Επειδή τα προβλήματα της υπαίθρου διογκώνονται τα τελευταία χρόνια και η νεοσύστατη Υπηρεσία της Αγροφυλακής όχι μόνο δεν επιλύει τα προβλήματα αλλά αδυνατεί και να προσφέρει ασφάλεια στους ίδιους τους υπαλλήλους της.
Επειδή με τα προβλήματα που επισημαίνονται αλλά και την αναποτελεσματικότητα που παρατηρείται, έχει πλέον αποδειχθεί στην πράξη ότι κανέναν στόχο, πλην του κομματικού συμφέροντος της Ν.Δ., δεν εξυπηρέτησε η εκ νέου ίδρυση της Αγροφυλακής. Ούτε ένα από τα υπάρχοντα προβλήματα δεν λύθηκε, αλλά αντίθετα τα κρούσματα παραβατικότητας και αλλοιώσεων του φυσικού περιβάλλοντος έχουν πολλαπλασιαστεί.
Επειδή μετά απ’ όλα αυτά, δικαιώνεται η άποψη ότι οι αρμοδιότητες αυτές έπρεπε να αποδοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία θα μπορούσε με λιγότερο κόστος να παρέμβει πιο αποτελεσματικά, προς όφελος του αγροτικού τομέα και του περιβάλλοντος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα για την επαρκή κάλυψη των Τμημάτων Αγροφυλακής στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα προκειμένου και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντα τους αλλά και οι πολίτες και οι περιουσίες τους να προστατευθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης