Αδύνατη η άμεση συνέχιση λειτουργίας αρτοποιείων

Αριθμός πρωτ: 6854
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αδύνατη η άμεση συνέχιση λειτουργίας αρτοποιείων.

Με πρόσφατη ανακοίνωσή της η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών και Περιχώρων εκφράζει την έντονη ανησυχία των μελών της καθώς όπως υποστηρίζει, ο Νόμος 33258/2005 που αναφέρεται, εκτός των άλλων, στο θέμα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων του κλάδου, στην περίπτωση της συνέχισης λειτουργίας των αρτοποιείων, από τον νέο φορέα της επιχείρησης, αντί να διευκολύνει τα πράγματα, κατέστησε αδύνατη την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
Επειδή σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 8 α) του Νόμου 3325/2005 που αναφέρεται στην άδεια εγκατάστασης, για τη συνέχιση λειτουργίας του αρτοποιείου από το νέο φορέα της επιχείρησης, οι Εφορείες απαιτούν την προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας στο όνομά του, γεγονός που έχει σαν συνέπεια την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος μέχρι την έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να λειτουργεί η επιχείρηση.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Συντεχνίας Αρτοποιών, ο σκοπός του συγκεκριμένου νόμου θα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι να κλείνει τις επιχειρήσεις αυτές, λόγω των πολλών και σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί.
Επειδή το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να κάνει έναρξη λειτουργίας ένα νεοϊδρυόμενο αρτοποιείο είναι πάνω από δύο μήνες, σύμφωνα με τους αρμόδιους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία ενός αρτοποιείου για το οποίο υπάρχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και να μη χρειάζεται για τη συνέχιση της λειτουργίας του η έκδοση νέας άδειας στο όνομα του.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να συντομευτεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη λειτουργίας ενός νεοϊδρυόμενου αρτοποιείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ